Ansökan om rehabilitering görs på Sommarsols ansökningsblankett eller på respektive landstings/regions egen blankett. Den ska även fyllas i och undertecknas av läkare. Blanketten sänds sedan till remitteringssekretariatet i ditt landsting/region.

Om ansökan beviljas får Sommarsol en skriftligt meddelande, och då tar vi kontakt med dig som blivande rehabgäst!

Hjälp att söka fondbidrag

Här kan du ladda hem blanketter för att ansöka om rehabilitering och/eller rekreationsvistelse hos Sommarsol: