Hållbarhetsrapport eller Corporate Security Responsibility

För oss på Sommarsol är det är viktigt att vi lämnar över en värld som är så bra som möjligt till kommande generationer. Därför strävar vi efter att förbättras för att nå ett mer hållbart samhälle. För att nå dit har vi som målsättning att ta ansvar för hela vår verksamhet. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete, de steg vi har tagit och vart vi är på väg i vår hållbarhetsrapport.

Läs hela hållbarhetsrapporten här

 

Miljöpolicy

Sommarsols miljöpolicy