Fonder, ansökningar

Fonder, Funktionshindersguiden, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting

I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun.

Stroke/afasi:

STROKE-riksförbundet

Fakta om Stroke

Vårdguiden: Stroke

MS:

Multipel Skleros

NHR

Postpolio:

RTP

Skånes Universitetssjukhus om Poliobehandling

Parkinson:

ParkinsonFörbundet

Jag Kan Parkinson: info och resurser

Övrigt:

Hjälpmedelsteknik Helsingborg

FibromyalgiFörbund

Fibromyalgi 1177

Reumatikerförbundet

DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR:s Bidragsstiftelse

Mitt funktionshinder

Funktionshindersguiden