Sommarsol skapades till stor del av en man som hette Einar Gustavsson. Einar, som var torparson från Västergötland, hade en sällsam begåvning för vänskap och en förmåga att genomföra sina mål OLYMPUS DIGITAL CAMERAi livet. Under 1926 kom Einar till Kronprinsessan Viktorias Kustsanatorium i Vejbystrand för att rehabiliteras från den tbc han hade fått i benet under sin militärtjänst.

Einar tyckte mycket om Vejbystrand, och lär ha sagt att här om någonstans tycker jag mig ha upplevt ett land där himlen är nära jorden! Men när han försökte bosätta sig i trakten fick han sin anmälan om flyttning återsänd från Barkåkra pastorsämbete. Socknarna var inte villiga att ”ta sig an invalider” som de sedan skulle dra försorg om. Men Einar och hans vänner från sanatorietiden gav inte upp tanken – sommargäster kunde de ändå vara, handikapp till trots. De hyrde en mindre villa där de bildade en kamratförening. Redan den andra sommaren ombildades den till en fastare organiserad andelsförening, som alltså lade grunden till dagens Sommarsol. Einar Gustavsson, grundare, står staty utanför restaurangen än idag.

Verksamheten växte och 1936 inleddes samarbete med DHR, ett samarbete som gav bredare rekrytering av gäster. Det startades också en barnkoloni så att barnen kunde vistas i Vejbystrand sommartid för att kunna få sol och salta bad.

I början av 1940-talet hade Sommarsol 75 sängplatser, kök och matsal.  Ökad efterfrågan gjorde att en del gäster fick bo i tält på området. Det spelade inte så stor roll hur logiet såg ut, utan det viktigaste var att njuta av salta bad och den goda gemenskapen.

Under 1950-talet ökade antalet rullstolsburna gäster och därmed kraven på utrymme och tillgänglighet. Orsaken var dels den ökande bilismen och därmed ökat antal trafikskadade, och polioepidemierna som härjat på 40- och 50-talen.

Nu för tiden är förståelsen större och tillvaron för rörelsehindrade människor har förbättrats, men fortfarande finns behov av rekreation och gemenskap. Idag har Sommarsol en bred verksamhet med många års erfarenhet inom rehabilitering, rekreation, spa och konferenser.

150224utfard001150224arbetsterapin002150224arbetsterapin001