Välkommen att göra ett studiebesök på Sommarsol och få mer information om verksamheten.

Tillhör du/ni någon eller några av våra yrkesgrupper kan vi erbjuda en inblick i rehabilitering eller korttidsboende, och givetvis en rundvandring för att se lokalerna och helheten.

Du/Ni som tillhör något assistenbolag, en patientförening eller brukargrupp är välkomna att ta kontakt för att diskutera vad ni har för önskemål och syfte med besöket. Ni vill kanske se lokalerna och utbudet och vad vi kan erbjuda om ni skulle vilja boka en vistelse framöver.

Lunch, kaffe eller smörgåsfika kan ni köpa på plats eller få fakturerat men det är bra om vi vet hur många ni blir ett par dagar i förväg.

From 2016-01-01 kommer vi att ta ut en avgift för studiebesök, 1-5 personer 500 kr, 6-10 personer 1 000 kr osv.

För mer information och bokning ring 0431-443100 eller epost info@sommarsol.se