Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse och göra den tillgänglig för den som vill ta del av den. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår, och innehålla en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.

Ladda ner och läs via länkarna

Patientsäkerhetsberättelse för 2013

Patientsäkerhetsberättelse för 2014

Patientsäkerhetsberättelse för 2015

Patientsäkerhetsberättelse för 2016