Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
16 januari – 6 februari
30 januari – 20 februari
6 mars – 27 mars
18 april – 9 maj
15 maj – 5 juni
26 juni – 17 juli
7 augusti – 28 augusti
18 september – 9 oktober
30 oktober – 20 november
29 november – 18 december

Behandlingsteamet består av:

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar och skador, både i grupp och enskilt. Programmet vänder sig både till Dig som nyligen fått diagnosen och till Dig som levt med sjukdomen under en längre tid.

Målsättningen med rehabiliteringen är att Du ska erhålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, och kanske öka din kunskap om diagnosen. Genom att upptäcka funktioner som fungerar och lära Dig utnyttja dessa kan livskvaliteten öka och bidra till ökad motivation i rehabiliteringsprocessen.

Du erbjuds en genomgång om egna mål och förväntningar och även remitterande läkares mål med Din vistelse. Du får ett program där Du kan varva fysisk träning, enskilt och i grupp, med föreläsningar av till exempel läkare, sjuksköterska, logoped, dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

 

Individuella behandlingar kan vara

  • Fysioterapi
  • Balansträning
  • Arbetsterapi
  • Logopedi
  • Bassängträning
  • Massage

Gruppaktiviteter

  • Morgongymnastik, vattengymnastik
  • Rörelseträning
  • Föreläsningar och diskussioner om till exempel hjälpmedel, bostadsanpassning och aktiviteter i vardagen. Om sväljproblem, tal- och röstträning, kost, livsstilsfrågor och läkemedel. Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål).

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

För ytterligare information

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

E-post: info@sommarsol.se

Postadress: Sommarsol, Haragårdsvägen 27, 266 54 Vejbystrand

Här hittar Du ansökningsblanketter

För utskrift: Parkinson rehabprogram 2017