Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
23 januari – 13 februari
6 mars – 27 mars
1 maj – 22 maj
29 maj – 19 juni
17 juli – 7 augusti
9 oktober – 30 oktober
29 november – 18 december

Behandlingsteamet består av

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

En mycket stor andel av dem som haft polio har drabbats av postpoliosyndrom vilket kan innebära besvär som uttröttbarhet i muskulaturen, ökad och förvärrad muskelvärk samt förslitningar i leder. Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar och skador, både i grupp och enskilt, och erbjuder Dig med postpolio individuellt anpassad rehabilitering. Målsättningen med rehabiliteringen är att Du ska erhålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, utifrån din egen målsättning, och därigenom kunna bibehålla Dina krafter under en längre tid.

Du erbjuds en genomgång om egna mål och förväntningar och även remitterande läkares mål med Din vistelse. Du får ett program där Du kan varva fysisk träning, enskilt och i grupp, med föreläsningar av till exempel läkare, sjuksköterska, logoped, dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Individuella behandlingar kan vara

  • Fysioterapi
  • Gång- och balansträning
  • Arbetsterapi
  • Logopedi
  • Bassängträning
  • Massage

Gruppaktiviteter

  • Morgongymnastik, vattengymnastik
  • Avspänning
  • Föreläsningar och diskussioner om till exempel hjälpmedel, bostadsanpassning och aktiviteter i vardagen. Om sväljproblem, tal- och röstträning, kost, livsstilsfrågor och läkemedel. Information om diagnosen, om kris/krisbearbetning samt om samhällsstöd och dina rättigheter.

Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål).

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

 

För ytterligare information

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

E-post: info@sommarsol.se

Postadress: Sommarsol, Haragårdsvägen 27, 266 54 Vejbystrand

Här hittar Du ansökningsblanketter

För utskrift: Postpolio rehabprogram 2017