Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
30 januari – 20 februari
26 juni – 17 juli
28 augusti – 18 september

Behandlingsteamet består av:

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar/skador både i grupp och enskilt. Programmet vid ryggmärgsskada vänder sig främst till Dig som vill träna i lite lägre tempo än det som många unga med ryggmärgsskada håller. Det har ingen betydelse om Du haft skadan längre eller kortare tid.

Målsättningen med rehabiliteringen på Sommarsol är att Du ska tillhandahålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, kanske öka Din kunskap om skadan samt få utbildning och träning för att förbättra/bibehålla Din fysiska förmåga.

Du erbjuds en genomgång om egna mål och förväntningar och även remitterande läkares mål med Din vistelse. Du får ett program där Du kan varva fysisk träning (enskilt och i grupp) med föreläsningar av till exempel läkare, sjuksköterska, logoped, dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Individuella behandlingar kan vara

  • Fysioterapi
  • Balansträning/ståträning
  • Arbetsterapi
  • Bassängträning
  • Massage

Gruppaktiviteter

  • Morgongymnastik, vattengymnastik
  • Mindfulness
  • Föreläsningar och diskussioner om hjälpmedel och aktiviteter i vardagen, kost, läkemedel samt livsstilsfrågor.

Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål).

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

 

För ytterligare information

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

E-post: info@sommarsol.se

Avtalsgäster från Stockholms läns landsting ankomst söndag. Med reservation för eventuella ändringar.

Här hittar du ansökningsblanketter

För utskrift: Ryggmärgsskada program 2017