Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
16 januari – 6 februari
30 januari – 20 februari
6 mars – 27 mars
22 mars – 12 april
18 april – 9 maj
15 maj – 5 juni
26 juni – 17 juli
7 augusti – 28 augusti
18 september – 9 oktober
30 oktober – 20 november
20 november – 11 december
29 november – 18 december

Behandlingsteamet består av:

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar och skador samt personer med långvarig smärta, både i grupp och enskilt. Programmet vänder sig främst till Dig som lever med smärta som en ständig del av vardagen.

Målet med rehabiliteringen på Sommarsol är att Du ska erhålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, samt att hjälpa Dig att finna sambandet mellan de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som driver smärtan.

Du erbjuds en genomgång om egna mål och förväntningar och även remitterande läkares mål med Din vistelse. Du får ett program där Du kan varva fysisk träning, enskilt och i grupp, med föreläsningar av till exempel läkare, sjuksköterska, logoped, dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Individuella behandlingar kan vara

 • Fysioterapi
 • Arbetsterapi
 • Bassängträning
 • Massage

Gruppaktiviteter

 • Sittgympa
 • Avspänning/Mindfulness
 • Morgongymnastik, vattengymnastik
 • Uteaktivitet
 • Skapande aktivitet
 • Gruppsamtal med KBT-terapeut
 • Föreläsningar och diskussioner om aktiviteter i vardagen, om kost, livsstilsfrågor och läkemedel.

Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål).

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

 

För ytterligare information

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

E-post: info@sommarsol.se

Postadress: Sommarsol, Haragårdsvägen 27, 266 54 Vejbystrand

Här hittar Du ansökningsblanketter

För utskrift: Smärta rehabprogram 2017