Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
9 januari – 31 januari
23 januari – 13 februari
13 februari – 6 mars
22 mars – 12 april
1 maj – 22 maj
29 maj – 19 juni
17 juli – 7 augusti
28 augusti – 18 september
9 oktober – 30 oktober
20 november – 11 december

Behandlingsteamet består av

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering av neurologiska sjukdomar och skador, både i grupp och enskilt. Programmet vänder sig både till Dig som nyligen fått diagnosen och till Dig som levt med stroke under en längre tid.

Målet med rehabiliteringen på Sommarsol är att Du ska erhålla strategier så att Du lättare kan hantera Din vardag, och kanske få ytterligare kunskap om diagnosen. Att hitta former för fortsatt träning och att återinlära och/eller förbättra de nedsatta/svaga funktionerna kan bidra till en ökad livskvalitet.

Individuella behandlingar kan vara

 • Fysioterapi
 • Arbetsterapi
 • Dataträning
 • Bassängträning
 • Gång- och balansträning
 • Logopedi
 • Massage

Gruppaktiviteter

 • Morgongymnastik, vattengymnastik, sittande gruppgymnastik
 • Mindfulness, avspänning
 • Stationsträning samt ADL-träning i köksmiljö
 • Föreläsningar och diskussioner om hjälpmedel, bostadsanpassning och aktiviteter i vardagen. Om sväljproblem, tal- och röstträning, kost, livsstilsfrågor och läkemedel.

Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch, middag och mellanmål).

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

 

För ytterligare information

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

E-post info@sommarsol.se

Postadress: Sommarsol, Haragårdsvägen 27, 266 54 Vejbystrand

Här hittar Du ansökningsblanketter

För utskrift: Stroke rehabprogram 2017