Aktuella datum för denna diagnosgrupp:

2017
9 januari – 31 januari
1 maj – 22 maj
9 oktober – 30 oktober

Behandlingsteamet består av:

Rehabläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, massageterapeut, omvårdnadspersonal, rehabassistent och kurator.

Sommarsol har många års erfarenhet inom rehabilitering, både i grupp och enskilt. Programmet vänder sig till Dig som har behov av rehabilitering där din vikt har betydelse för rehabiliteringsresultatet oavsett om Du har andra diagnoser, samt till Dig som behöver gå ner i vikt för att förbättra rehabiliteringsresultatet eller som en förberedelse för en magsäcksoperation.

Målet med rehabiliteringen på Sommarsol är att med ökad kunskap få en bättre förståelse och bli mer motiverad i rehabiliteringsprocessen som inkluderar viktminskning. Du kan påbörja en livsstilsförändring utifrån Din egen situation och få nya vanor att ta med hem.

Du erbjuds en genomgång om egna mål och förväntningar och även remitterande läkares mål med Din vistelse. Du får ett program där Du kan varva fysisk träning, enskilt och i grupp, med föreläsningar av till exempel läkare, sjuksköterska, logoped, dietist, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Individuella behandlingar kan vara

 • Konsultation med fysioterapeut och träning efter behov
 • Kostrådgivning, tex matlagning, matsedels- och inköpsplanering
 • Konsultation med KBT-terapeut, kurator eller psykolog
 • Arbetsterapeut
 • Möjlighet till bassängträning
 • Gång/balansträning

Gruppaktiviteter

 • Morgongymnastik, vattengymnastik
 • Mindfulness, avspänning
 • Styrketräning
 • Stavgång
 • Föreläsningar och diskussioner om hjälpmedel, bostad och aktiviteter i vardagen, om kost, livsstilsfrågor och läkemedel.

Sommarsol är en länk i rehabkedjan och programmet pågår under 3 veckor. Du erbjuds logi i enkelrum med toalett och dusch samt helpension (frukost, lunch middag och mellanmål)

Vart vänder Du Dig för att få rehabilitering på Sommarsol?

Du behöver en remiss från ansvarig läkare, där remissen beskriver Dina behov. Vill du ansöka hos Ditt landsting/region sänds remissen till en uttagningsläkare som avgör om du ska få din rehabvistelse betald av landstinget/regionen. Betalande instans kan också vara kommun eller Försäkringskassan, men Du kan även betala Din rehabiliteringsvistelse själv.

 

För ytterligare information

Telefon bokning: 0431-44 32 50, fax: 0431-45 33 13

Telefon växel: 0431-44 31 00

Telefon sjuksköterska: 0431 – 44 31 92

E-post: info@sommarsol.se

Postadress: Sommarsol, Haragårdsvägen 27, 266 54 Vejbystrand

Här hittar Du ansökningsblanketter

För utskrift: Vikt rehabprogram 2017