Stiftelsen Sommarsol har sedan 1960-talet bedrivit rekreationsvistelse och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning på sin anläggning i Vejbystrand. På senare år har verksamheten utökats med att även driva vårdplatser för utskrivningsklara patienter enligt avtal med Region Skåne för att i första hand avlasta Helsingborgs lasarett.

Under flera års tid har behoven – i enlighet med den ursprungliga tanken med rekreation och rehabilitering – stadigt minskat. För behovet av vårdplatser finna inga garantier och verksamhetsmässigt måste Sommarsol hålla en viss kapacitet medan behoven kan variera från tid till annan. Detta har sammantaget gjort att Sommarsol sedan lång tid tillbaka haft ekonomiska problem. Dessa har de senaste månaderna förvärrats och lett fram till akuta likviditetsproblem.

Styrelsen har därför vid ett extrainkallat möte den 8 januari beslutat att begära Stiftelsen Sommarsol i konkurs. Tingsrätten i Helsingborg har beviljat ansökan och till konkursförvaltare utsett Peter Öfverman vid Ackordscentralen i Malmö.

Det är ett åttiotal anställda som berörs av beslutet. Utöver det berörs också leverantörer och underleverantörer. Stiftelsen har fram till dags dato fullgjort alla sina skyldigheter och betalningar.  De anställda kommer att hållas skadeslösa tack vare den statliga lönegarantin.

  • Det är givetvis djupt beklagligt att vi hamnat i denna svåra situation. Vi har arbetat med att finna olika lösningar men nu håller pengarna på att ta slut och då är vi tvungna att agera på detta sätt så att medarbetare och samarbetspartners så långt som möjligt hålls skadeslösa. Ställda inför denna akuta likviditetskris har vi inte haft något annat val än detta drastiska beslut att begära Stiftelsen Sommarsol i konkurs. säger Ulf Argus styrelseordförande i stiftelsen.

Vill du ha mer information om själva konkursen kan du vända dig till Accordcentralen. I annat fall kontakta Sommarsols växel på dagtid, så kopplas du vidare beroende på ditt ärende, tel 431-44 31 00.

 

Verksamheten fortsätter ännu någon tid, med förhoppningar om en fortsättning i någon form. Sommarsols personal vill tacka alla gäster, kunder och leverantörer för de gångna åren!