Sommarsol är ute till försäljning genom annons i några rikstäckande tidningar. Försäljningen beräknas ta några veckor i anspråk.

Under tiden är verksamheten i gång ungefär som tidigare.